MANAGERI DE SECURITATE

„Manager de securitate” (COD COR 121306)

Atributiile si importanta postului in cadrul companiei.

Managerul de Securitate se ocupa in principal cu organizarea securitatii fizice, organizarea securitatii personalului si documentelor, stabilirea securitatii industriale, organizarea securitatii sistemelor informatice si de comunicatii, organizarea sistemului de management al securitatii.

MANAGERUL DE SECURITATE (COD COR 121306)
Conform Standardului ocupational Managerul de securitate, sub conducerea managerului general si in colaborare cu alti conducatori, organizeaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta activitatilor, reprezinta organizatia în relatiile cu terti.
Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectiva care asigura echipei de conducere informatiile necesare si cunostintele suficiente despre cadrul de desfasurare al procesului de management al securitatii, astfel încat obiectivele entitatii sa fie îndeplinite.
Managerul de securitate trebuie sa identifice amenintarile, vulnerabilitatile si riscurile, sa evidentieze masurile care trebuiesc luate pentru a diminua riscurile la un nivel rezonabil si sa implice managementul de varf in proces, astfel încat acesta sa inteleaga impactul si sa poata determina daca rezultatele preconizate a fi obtinute sunt acceptabile.

 

ACTIVITATE :

 • Securitatea fizica
 • Securitatea personalului
 • Securitatea documentelor
 • Securitatea industriala
 • Securitatea Sistemelor Informatice si de Comunicatii – INFOSEC
 • Instruirea si educatia preventiva a personalului pe linie de securitate

 

COMPETENTE SPECIFICE :

 • Planifica securitatea fizica
 • Implementeaza securitatea fizica
 • Evalueaza securitatea fizica
 • Implementeaza securitatea personalului
 • Evalueaza securitatea personalului
 • Implementeaza securitatea documentelor
 • Verifica securitatea documentelor
 • Asigura securitatea documentelor
 • Evalueaza securitatea industriala
 • Asigura securitatea industriala
 • Implementeaza securitatea sistemelor informatice si de comunicatii
 • Asigura disponibilitatea sistemelor informatice si de comunicatii

 

RESPONSABILITATI :

 • Stabileste conceptia, obiectivele, planurile si procesele de securitate in conformitate cu :
  • legislatia cu aplicabilitatea in domeniul securitatii
  • obiectivele entitatii sau/si contractelor in care aceasta este parte
 • Propune echipei de management variante de proiecte de securitate cu evidentierea ierarhizarii eficientei acestora din punct de vedere al raportului efect/efort.
 • Conduce structura de securitate a entitatii in realizarea sarcinilor si atributiilor curente si pentru indeplinirea obiectivelor.
 • Raspunde de efectuarea analizelor in domeniul securitatii pentru un imobil, locatie, ruta, de transport, proces tehnologic, eveniment etc.Elaboreaza sau dupa caz coordoneaza elaborarea si aproba rapoartele de audit de securitate sau revizuire a constatarilor anterioare.Elaboreaza recomandari in materie de securitate adresate managementului entitatii.
 • Raspunde de planificarea, dezvoltarea si punerea in aplicare a planurilor de securitate.
 • Efectueaza periodic analize de risc si propune proiecte pe termen scurt, mediu si lung pentru arealul in care isi desfasoara activitatea entitatea.
 • Conduce desfasurarea cercetarii administrative interne in ceea ce priveste securitatea si sprijina personalul autorizat in investigarea incidentelor de securitate.
 • Monitorizeaza si evalueaza performantele entitatii pe probleme si programe de securitate, recomanda masuri adecvate de corectie.
 • Consiliaza echipa de management in scopul asigurarii conformitatii deciziilor si masurilor cu prevederile legale, continutul standardelor internationale si prevederile reglementarilor interne/cerintelor contractuale, in materie de securitate.
 • Ofera consultanta si consiliere conducerii cu privire la alocarea si utilizarea de resurse suplimentare pentru protectia personalului, activelor sau informatiilor entitatii in cazul in care compromiterea sau pierderea acestora ar implica riscuri majore cu impact semnificativ in desfasurarea activitatii entitatii.
 • Organizeaza si desfasoara instruirea si educatia preventiva a pesonalului pe linie de securitate.
 • Reprezinta organizatia in relatia cu organismele abilitate ale statului pe line de securitate.
 • Reprezinta organizatia in relatia cu alte entitati juridice pe linie de securitate.