DESPRE EVALUARE

Realitatile Europene, nivelul ridicat al infractionalitatii din tara noastra si propria dumneavoastra nevoie de siguranta, au condus la aparitia legislatiei ce prevede luarea masurilor obligatorii pentru micsorarea riscurilor asumate, impusa de Comunitatea Europeana si in tara noastra incepand cu anul 2012 (HG301 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003)

 

Evaluarea de risc la securitate fizica este definita ca un audit efectuat de un evaluator calificat in vederea determinarii gradului de risc la securitate fizica la care este supusa unitatea si a eficientei masurilor de securitate implementate.

 

Daca procedurile si masurile deja existente in locatie nu asigura securitatea obiectivelor, bunurilor si valorilor in normele prevazute de lege, evaluatorul de risc va oferi consultanta si va determina ce masuri suplimentare sunt indicate pentru a elimina factorii de risc.

 

Unitatile obligate sa efectueze evaluarea de risc la securitate fizica :

 

“Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu (…..)” – ART.2 din LEGEA 333/2003

 

Adoptarea masurilor de securitate se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica.

 

Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranta prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protectie si a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare se face in baza analizei de risc la securitate fizica.

 

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protetie necesare obiectivului analizat.

 

Definitii :

 

Securitatea fizica

Reprezinta ansamblul mecanismelor si instalatiilor capabile sa realizeze detectia, intarzierea si stoparea sau chiar anihilarea unei infractiuni.

 

Analiza de risc la securitate fizica

Activitate desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

 

Securitatea de personal

Reprezinta atat protectia impotriva actiunilor personalului propriu care au drept consecinte aspecte de insecuritate cat si protectia acestuia la efectele negative ale criminalitatii.

 

Risc de securitate fizica

Probabilitatea ca o amenintare sau o vulnerabilitate a sistemului de securitate sa se manifeste in mod efectiv.

 

Amenintare

Factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatile unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute.

 

Incident de securitate

Eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza consecinte nedorite asupra persoanelor si/sau valorilor si/sau activitatilor in cadrul unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare.

 

 Masura de securitate

Componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc si care are ca scop reducerea riscurilor asociate.

 

Sistem de securitate

Ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care are ca scop obtinerea securitatii fizice pentru o organizatie sau un obiectiv.

 

Etape in conceperea analizei de risc la securitate fizica :

 

Etapa 1

Vizionarea obiectivului si stabilirea detaliilor necesare intocmirii analizei.

Etapa 2

Semnarea contractului de prestari servicii si al acodului de confidentialitate a informatiei.

Etapa 3

Definirea parametrilor interni si externi care genereaza riscurile la securitatea fizica.Vizita la obiectiv, pozarea detaliata (acces, interior, exterior).

Etapa 4

Identificarea tuturor riscurilor la securitate fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte.

Etapa 5

Intocmirea chestionarelor care stau la baza grilei de evaluare.

Etapa 6

Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare.

Etapa 7

Insusirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare de catre reprezentantul legal al societatii.

Etapa 8

Implementarea masurilor de securitate rezultate in urma efectuarii analizei de risc.

 

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii :

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii ;
 • in cel mult 60 zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva ;
 • in cel mult 30 zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii ;

 

Documentația privind analiza de risc cuprinde:

 • Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica ;
 • Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate ;
 • Documentele-suport ;

 

Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii ;
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii ;
 • cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare ;
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii ;
 • analizarea riscurilor identificate ;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica ;
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational ;
 • estimarea costurilor de securitate, în functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat ;
 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrarii în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

 

Masurile ce rezulta in urma analizei de risc la securitate fizica (de ordin procedural si tehnic) trebuie implementate de catre unitatea supusa evaluarii in termen de 60 zile de la intocmirea acesteia conform legii.