DESCARCA LEGISLATIA

  • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (Republicata, completata prin Legea nr. 56/2015) – AICI
  • HG nr. 301/2012 (16.06.2012) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – AICI
  • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 (HG 301/2012)  – AICI
  • Instructiuni nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – AICI
  • Dispozitia Inspectorului General al Politiei Romane Nr. 15 din 08.04.2013 privind stabilirea modului de organizare si desfasurare a interviului în vederea inscrierii specialistilor cu vechime în domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica în Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica – AICI
  • Regulament 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor – AICI
  • Legea 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 679/2016 – AICI