DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare intocmirii analizei de risc la securitate fizica :

DOCUMENTE OBLIGATORII :

 • CERTIFICAT DE INREGISTRARE SOCIETATE
 • CERTIFICAT CONSTATATOR REGISTRUL COMERTULUI

(aferent punct lucru ce urmeaza a fi evaluat)

 • ACT DE PROPRIETATE / CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU / COMODAT (dupa caz)
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (dupa caz)
 • RELEVEU / SCHITA / PLAN (aferent punct lucru ce urmeaza a fi evaluat)

 

DOCUMENTE CU CARACTER RECOMANDAT SI ORIENTATIV :

(acestea pot suferi modificari in functie de specificul fiecarui proiect)

Daca se detin sisteme de securitate (sistem de supraveghere video, sistem de alarmare la efractie, sistem de control al accesului) :

 • Contractul de instalare
 • Contractul de service/mentenanta a sistemelor
 • Proiectele tehnice ale sistemelor
 • Avizul politiei pe proiectele tehnice (dupa caz)

 

Daca se opereaza cu numerar :

 • Daca exista contract cu firma specializata de transport valori: contractul cu firma si planul de transport valori
 • Daca nu exista contract cu firma specializata de transport valori: detalierea modului in care se realizeaza manipularea numerarului
 • Documentatia privind particularitatile constructive ale seifurilor detinute

 

ALTE DOCUMENTE :

 • Planurile de situatie sau schitele spatiilor/punctelor de lucru ce urmeaza a fi evaluate
 • In cazul in care exista contract cu o firma de paza : contractul de paza cu firma specializata, planul de paza aferent si avizul politiei pentru planul de paza
 • In cazul in care se realizeaza paza cu personal propriu : documentatia legala in baza careia se realizeaza paza in regim propriu
 • In cazul in care exista – contractul de monitorizare si interventie
 • Proceduri de securitate existente in cadrul unitatii
 • Proceduri de acces auto si pietonal
 • Certificari (daca exista) pentru elementele constructive : usi, ferestre, ghisee, seifuri etc